TOP

일반교육과정

 • 사회문화
  모집중한 달 후에 나도 전자책 나온다 / 교육 수료생 전자책 확인 가능
  교육기간
  2024-09-05 ~ 2024-09-26
  교육요일
  목(09:30~12:00)
  교육시간
  09:30 ~ 12:00
  모집인원
  20명
  추가비용
  교재비(전자책) 16,000원 / 준비물 : 개인 노트북(필수)
  수강료
  100,000원
교육내용

01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720401604_4089.png


01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720401736_0663.png
 

01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720401604_4996.png


01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720401604_5536.png


01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720401604_6146.png


01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720401604_6627.png


01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720401604_715.png


01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720401604_8577.png


01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720399722_5547.png


01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720399731_0135.png


01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720399731_245.png


01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720399731_3907.png


01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720399731_5541.png

강사소개

01addd8822cc165b59ed1aaa169e0432_1720399766_1786.png
 

Copyright © 수원여성인력개발센터. All Rights Reserved.