TOP

국비지원교육

 • 모집마감국비직업교육훈련 " 세무회계사무원" 과정
  교육기간
  2024-07-01 ~ 2024-09-27
  교육요일
  월~금
  교육시간
  13:30 ~ 17:30
  모집인원
  20명
  수강료
  0원
교육내용

89c4093f3b7e124d4eeecd8cced872ac_1714719101_9705.jpg
89c4093f3b7e124d4eeecd8cced872ac_1714719106_4585.jpg
89c4093f3b7e124d4eeecd8cced872ac_1714719112_0239.jpg
89c4093f3b7e124d4eeecd8cced872ac_1714719116_6662.jpg
89c4093f3b7e124d4eeecd8cced872ac_1714719120_8934.jpg
89c4093f3b7e124d4eeecd8cced872ac_1714719126_0592.jpg
 


 

Copyright © 수원여성인력개발센터. All Rights Reserved.